2E1 合照
1E1 合照
3E1 合照
萬聖節海報
3E1 合照
2E1搞怪裝扮合照
2E1 上台表演
科會指導老師致詞
主任致詞
副校長致詞
猜字遊戲時間
畫臉遊戲時間
猜字遊戲時間
畫臉遊戲
畫臉同學合照
應英科全體大合照
頒獎時間
校長及應英科學生合照
校長及主任合照
應英科走道佈置
  Rating
  Please log in to rate
  Location
  Folder name
  應用英語科
  Author
  應英科
  Branch
  學術單位
  Created
  2021-12-08 14:59:11
  Last Updated
  2021-12-08 15:08:05